top of page
De BDE/NDE Verklaring over Onvoorwaardelijke Liefde

 

Een Gezamenlijke Verklaring,

Amsterdam, 2019

 

Voorwoord

 

Mensen die een Bijna-Dood Ervaring hebben gehad (BDE, ook wel Nabij-de-Dood Ervaring, in het Engels Near-death Experience, NDE) hebben het voorrecht gehad om voorbij de scheiding tussen leven en de dood te kijken. De meeste BDE/NDE’s ontstaan tijdens een kritieke medische situatie – zoals een hartstilstand of een ernstig ongeluk – of tijdens een existentiële (psychische) crisis, maar ze komen soms ook onder andere omstandigheden voor zoals tijdens diepe meditatie.

 

Tijdens de ervaring is het bewustzijn van BDE/NDE-ers in een tijdloze wereld zonder fysieke beperkingen, die door hen wordt beschreven als veel echter dan de aardse wereld. BDE/NDE-ers zijn er van overtuigd dat zij naar deze buitengewone wereld terug zullen keren wanneer hun fysieke lichaam permanent dood gaat. Zij zijn er ook van overtuigd dat iedereen na hun lichamelijke dood toegang tot die wereld krijgt. Niemand wordt uitgesloten. Na de dood eindigt het bewustzijn dus niet. Liever gezegd, het is eeuwig.

 

Een groot aantal BDE/NDE-ers heeft tijdens hun ervaring contact met een entiteit die ze vaak aanduiden als het Wezen van Licht. In deze Verklaring wordt het aangeduid als Het Universele Licht omdat het om een oneindige energie en een oneindige kracht gaat dat universeel is en alles overstijgt wat mensen kennen. Ieder van ons is daar een deel van, en de essentie van Het Universele Licht is onvoorwaardelijke liefde.

 

Maar ook wanneer BDE/NDE-ers geen direct contact met Het Universele Licht hebben gehad, krijgen zij een glimp van de essentie van wat er na het aardse leven is: onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen. 

 

Hoewel er miljoenen en miljoenen mensen zijn die een BDE/NDE hebben gehad, is er geen hard wetenschappelijk bewijs dat deze ervaringen echt zijn. Toch zijn er wel degelijk belangrijke aanwijzingen voor hun echtheid, en die doen zich voornamelijk voor tijdens de eerste fase van de BDE/NDE als het bewustzijn van de BDE/NDE-er het lichaam verlaat en de materiële wereld observeert. Tijdens deze fase waren BDE/NDE-ers in staat andere mensen, situaties of dingen te zien die later objectief konden worden bevestigd. Er is een overweldigend aantal van deze zogenaamde veridieke waarnemingen, wat de conclusie ondersteunt dat het bewustzijn onafhankelijk van het lichaam kan bestaan.

 

BDE/NDE’s komen overal in de wereld voor, bij mensen van alle rangen en standen. Door hun ervaringen hebben BDE/NDE-ers heel belangrijke en positieve boodschappen voor alle mensen, ongeacht hun geslacht, ras, nationaliteit, afkomst, welvaartsniveau, seksuele voorkeur, geloof, of andere karakteristiek. Deze Verklaring heeft vier boodschappen die ieder terug te voeren zijn tot de kernboodschap van onvoorwaardelijke liefde van BDE/NDE’s. 

 

Boodschap 1: Liefde is de essentie 

 

Liefde is de essentie van het universum, en onvoorwaardelijke liefde is de essentie van Het Universele Licht. Het Universele Licht is pure Vrede, pure Perfectie, en pure Liefde. Niemand kan zich een voorstelling maken van de oneindigheid van de liefde van Het Universele Licht. Ter verduidelijking en om te benadrukken: onvoorwaardelijk is echt onvoorwaardelijk. Het betekent dat er geen voorwaarden aan zijn verbonden. En voor de duidelijkheid: Het Universele Licht is niet mannelijk of vrouwelijk; haar identiteit is ondefinieerbaar.

 

Boodschap 2: Nauw verbonden met alles en iedereen 

 

Alles en iedereen is ongelooflijk nauw met elkaar verbonden, alsof wij deel zijn van één groot geheel, deel van Het Universele Licht. Het omvat iedereen, de gehele natuur en alles wat er bestaat. Het sluit niemand uit. Het Universele Licht houdt oneindig veel van ieder van ons, en daar zijn geen uitzonderingen op. Voor Het Universele Licht is iedereen ongelooflijk belangrijk en waardevol. Er zijn geen inferieure mensen op aarde; er zijn geen mindere zielen.

 

Boodschap 3: Liefde heeft geen beperkingen

 

De liefde van Het Universele Licht is niet beperkt tot een specifieke vorm van liefde, zoals de liefde tussen één man en één vrouw. Het gaat om elke vorm van liefde, omdat liefde geen grenzen heeft. Het maakt voor Het Universele Licht niet uit wie je lief hebt, maar dat je lief hebt. Om het anders te stellen, Het Universele Licht is niet geïnteresseerd in iemands seksualiteit; het is geïnteresseerd in iemands liefde. De liefde van Het Universele Licht zelf is grenzeloos; het gaat met gemak voorbij aan alle grenzen die mensen voor zichzelf en anderen stellen.

 

Boodschap 4: Voel andere mensen alsof we die andere mensen zijn 

 

Het Universele Licht veroordeelt niemand om iets. Het Universele Licht oordeelt niet, is neutraal en kiest geen partij. Als iemand ons oordeelt, dan zijn wij dat zelf. Een groot aantal BDE/NDE-ers vertellen dat ze tijdens het levensoverzicht dat ze hadden, konden voelen wat zij anderen hebben aangedaan of wat ze voor anderen hebben gedaan alsof ze die andere mensen zelf waren. Ze zijn ervan overtuigd dat in ons eigen levensoverzicht, elk van ons zowel de blijdschap die we hebben veroorzaakt als ook de verwondingen die we anderen hebben toegebracht zullen ondergaan, alsof we die anderen zelf zijn. Dat plaatst de Gulden Regel, die op een of andere wijze in elke grote religie wordt verwoord, in een bijzondere context: Wat u niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook de ander niet.

 

Naschrift

 

Met deze Verklaring over Onvoorwaardelijke Liefde willen wij BDE/NDE-ers benadrukken dat liefde zelf, in welke vorm dan ook, immens belangrijk is. Het begrenzen van liefde verdraagt zich niet met de essentie van Het Universele Licht. Die essentie is Onvoorwaardelijke Liefde, liefde die geen grenzen of beperkingen kent. 

 

Als je een BDE/NDE hebt gehad, weet dat je niet alleen bent. Overal ter wereld hebben vele miljoenen mensen een vergelijkbare ervaring gehad. Als je geen BDE/NDE hebt gehad en bang voor de dood bent, weet dat vele miljoenen mensen het voorrecht hebben gehad om voorbij de scheiding tussen leven en de dood te kijken, om te ontdekken dat het bewustzijn doorgaat. Als je denkt dat er niet van je gehouden wordt, of als je onderdrukt wordt vanwege je ideeën, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele voorkeur of om welke reden dan ook, weet dat je er een oneindige liefde voor je is. Die liefde is er voor ons allemaal, zonder één uitzondering. Ga daarom door met je leven te leven want het is belangrijk, en streef ernaar je te richten naar de essentie van Het Universele Licht. 

bottom of page